Andmete töötleja on Neuland Arenduse OÜ (reg.nr 11009889) registri aadressiga Narva mnt. 5, tel. 6607883, e-kiri 

Neuland Arenduse OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Neuland Arenduse OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad ettevõtte kauplust ja veebilehte. 

Neuland Arenduse OÜ annab endast parima, et tagada Teie andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Milliseid isikuandmeid kogume?

Neuland Arenduse OÜ võib parima teenuse osutamise eesmärgil selleks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-kirja aadress, telefoninumber, sünniaeg, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). 

Uudiskirjaga liitunute nime ja e-kirja aadressi kasutame e-kirja teel reklaamteadete edastamiseks. Uudiskirjast saab alati ja lihtsalt loobuda. Selleks tuleb klikkida e-kirjas olevale lingile või meiega ühendust meie info e-kirja aadressil.

Kuidas isikuandmeid kogume?

Teie isikuandmeid kogume Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Via Cooconi kaupluse toodete ostmisel ja ainult juhul kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena.

Uudiskirja saavad ainult selleks nõusoleku andnud kliendid. Nõusolekud oleme saanud läbi meie veebilehe, kui klient on oma e-kirja aadressi spetsiaalsesse lahtrisse sisestanud või Via Cooconi kaupluses vastavate tingimustega nõustunud.

Millistel eesmärkidel isikuandmeid töötleme?

Neuland Arenduse OÜ töötleb klientide andmeid, et teenindada kliente ja turundada oma tooteid. 

Uudiskirjaga liitunutele saadame uudiskirja mille eesmärk on informeerida meie tegevusest ja toodetest kliente, kel on selle vastu huvi. Uudiskirja saamine annab kliendile eeliseid olla esimeste seas kes saab infot tulevastest soodustustest, pakkumistest ja üritustest.

Neuland Arenduse OÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Neuland Arenduse OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüslised) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete edastamine

Ettevõttel on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Neuland Arenduse OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Küpsiste kasutamine

Veebilehel kasutame küpsiseid (inglise keeles “cookie”), mille käigus talletub külastajate IP-aadress ja külastusstatisika. Need andmed ei ole isikustatud ja nende andmete põhjal meie pakkumisi ei tee. Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, tähendab see seda, et annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Meie veebileht sisaldab küpsiseid ka kolmandatelt osapooltelt. Kui jagate midagi meie lehelt sotsiaalmeediasse, siis võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada teie veebilehitsejasse küpsise.

Küpsistest saate igal ajal loobuda, muutes kasutatava veebilehitseja seadistusi. Samuti saate juba salvestatud küpsised kustutada.

Teil on igal ajal õigus küsida Neuland Arenduse OÜ’lt Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja Teie isikuandmete kustutamist.

Neuland Arenduse OÜ’l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kõigi privaatsuspoliitika kohta tekkivate küsimuste puhul palume võtta meiega ühendust meie info e-kirja aadressil.